Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คลอง มรดกโลกในอัมสเตอร์ดัม Amsterdam

คลอง มรดกโลกในอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์
อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ มีการขุดคลองเพื่อวางรูปแบบเมืองให้มีการสัญจรที่ดีขึ้น รูปแบบของคลองจะมีลักษณะเป็นวงแหวนมีทั้งหมด 3 คลองใหญ่ๆและทางยูเนสโด้ก็ได้ประกาศให้คลองแห่งนี้เป็นมรกดโลกเมื่อปี 2010 ที่ผ่านมา
ในเมืองอัมสเตอร์ดัม มีแหล่งท่องเที่ยวที่รอให้ไปสัมผัสกันอยู่มากมาย มี่ทั้งพระราชวีง พิพิธภัณฑ์ ซึ่งแน่นอนว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของดอกไม้ 

ดังนั้นในอัมสเตอร์ดัมก็มีตลาดดอกไม้ที่น่าสนใจอยู่หลายที่ด้วยกันโดยเฉพาะ Bloemenmarkt เป็นตลาดดอกไม้ลอยน้ำเพียงแห่งเดียวในโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1962
ถึงแม้อัมสเตอร์ดัมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่ศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลนั้นอยู่ที่เฮก
(Amsterdam)

รายการบล็อกของฉัน